The International Viking Day, May 8

The International Viking Day, May 8

The International Viking Day, May 8

The international organisation Destinasion Viking hereby issues this proclamation to all the Vikings of the world:
A thousand years ago our ancestors in all likelihood considered the 8th of May to be time to get off the bedstraws, polish the swords and prepare the ships to visit friends and enemies near and far. The sun rose high in the sky bringing a longing for the warmth of the south, and wanderlust to foreign countries. The bees began their production of honey for the life giving mead. The children started running barefoot in the burgeoning grass.

The Organisation Destination Viknig thus enjoins everyone reading this letter to from now and for all eternity commemorate this special day. You do this by bringing alive and celebrating this day as a true Viking. Bang your shields, raise your banners and insignia, walk outside with your disciples and spread the joyful message that the Vikings have reawakened.
This is the day we shed our winter clothes and again don our Viking vestments to meet the world.
 

Internationella Vikingadagen, den 8 maj

Den internationella organisationen Destionation Viknig utfärdar härmed denna proklamation till all världens vikingar: 
För tusen år sedan ansåg våra förfäder med all sannolikhet att den 8 maj varje år var det dags att stiga upp ur sängahalmen, putsa svärden och göra skeppen klara för att besöka vänner såväl som ovänner i när och fjärran. Solen stod högt på himmeln och gav lust för Söderns värme och reslusten till främmande länder. Bina startade nu sin produktion av honung till det livgivande mjödet. Barnen började springa barfota i det spirande gräset.

Organisationen Destination Viknig påbjuder därför alla som detta brev ser att från nu och i all framtid högtidlighålla denna speciella dag. Ni gör detta genom att levandegöra och fira denna dag som en sann viking. Slå på era sköldar, höj era banér och märken, gån för den skull ut och tagen er lärjungar och sprid överallt det glada budskapet att vikingarna åter har vaknat.
Det är också denna dag vi kastar våra vinterkläder och åter tar på oss våra vikingaskrudar för att möta världen.

 

 

Destination Viking is a new travel experience concept. Partners from a number of countries have come together to develop a borderless tourism destination focusing on the Viking world.

Quality is a key word for Destination Viking - as a visitor you expect quality at every level, and we will deliver it. Quality means quality of activities, quality of presentations, quality of workmanship, quality of sites, quality of food, quality of souvenirs. In short: quality experience!